Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi 


Bu sözleşme ile kiralayan (Otobooking), ön sayfada tarif edilen aracı (Bu anlaşmada araç olarak belirtilecektir) bu sözleşme koşullarıyla kiraya vermiş, kiracı da koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.

1.En az 2 yıl geçerli sürücü belgesine sahip olmak ve 21 yaşında olma koşulları aranır.

2. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b.) kiracı sorumludur.

3. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) Kiracı sorumludur.

4.Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 ’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

5. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini  ibraz etmeleri gerekmektedir. Kiracı aracı kararlaştırılan günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için Otobooking ’e başvuracak ve onayını alacaktır, Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiracının aracı hukuka aykırı onaysız aracı bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

6. Ödemeler kiralama başlangıcında nakit veya geçerli bir kredi kartı ile yapılır.

7. İptal/iade ve değişiklik şartları;

İptal talebinizi rezervasyon yaptığınız tarihte tarafımıza bildirirseniz, ödediğiniz tüm tutar kartınıza iade olacaktır. Diğer iptal taleplerinizdeki iade uygulamamız şu şekildedir;

- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması veya iptal edilmeksizin aracın alınmaması durumunda 3 günlük kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır. Rezervasyonunuz 3 günden az ise iade yapılamamaktadır.

- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 1 günlük kira tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır.

Değişiklik talepleriniz için lütfen rezervasyon merkezimiz ile iletişim kurunuz.

8. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır.  Kiralama süresi 1 aydan fazla ise, bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 100 (Yüz)TL hizmet bedeli uygulanacaktır. Araçlarda HGS olup(Hızlı Geçiş Sistemi) kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin ödemesini ilgili ofise yapacaktır. OGS (Otamatik Geçiş Sistemi)'ni kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür

9. Kiracının talep etmesi halinde, günlük ilgili tarih için belirlenen bedeller ile Mini Hasar Sigortası satışı da gerçekleştirilmektedir. Mini Hasar Sigortası, araçta belirlenen bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik,cam,far hasarları hariç olmak üzere) müşteri yazılı beyanı tutanak ve alkol raporu ile polis raporuna gerek kalmaksızın kapsamaktadır.

10. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında,Otobooking ofislerinden destek alması halinde, çekici maliyeti de kiracı tarafından ödenecektir.

11. Kiracı, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya başka bir yerdeki Otobooking ofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve kiralayanın isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

11.Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;

a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)

b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar Kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,1km başına: 1 $

d. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,

e. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri günlük fiyat üzerinden,

f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar Kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili 'Okudum İmza' hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile müşteriye verilen nüshada kasko paket güvencesi  alınmıştır ek yazısı ile herhangi bir kazada(arızalar hariç) şirketin kasko paketi satarak havuz sisteminde biriktirdiği ya da aracın kasko poliçesinden veya şirkete ait biriken hesaptan (hasar üzerinden %20 muafiyet kasko değeri üzerinden kiracıya ait), anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.

g. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi(5$) gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur,

h. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları eksik ise ücret talep edilecek ,fazla olması halinde kiracıya herhangi bir yakıt ücreti ödenmeyecektir.Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise Kiralayana ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir, her bir işlem için 50 (elli) TL hizmet bedeli uygulanacaktır.

i. Otobooking ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın Otobooking ofisine olan uzaklık üzerinden Kiralayanın belirlediği tutarda km. başına 1 $ ücret alınır. Aracın kiralandığı şehirden başka bir Otobooking ofisine teslim edilmesi durumunda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır,

j. Kiracının kiralama anlaşması gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler,

k. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez,

l-Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları- Jant kapağı ve stepne kaybı- Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları 

m-Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından ( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder, Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi. 

12. Kiracının, Otobooking tarafından uygulanan Standart Sigorta kapsamını ve Mini Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder,

a. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,

b. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracı'nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)

c. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

d. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı, %50 ve üzeri haksız kaza durumlarında,

e. Kasıtlı kazalarda,

f. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,

g. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,

h. Lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda,

i. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,

j. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde,

k. Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde kiralayan ve sürücü ,

l. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde,

m. Kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal ve hayvana çarpma v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini,değer kayıplarını trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.

n. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dâhil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

o.Kişi yada firmaların araç içerisinde bulundurduğu şahsi malve sahısların kaza veya başka sebeplerden dolayı ölüm,sakatlanma ve yaralanma halinde aracın içerisinde taşıdığım mal ve şahısların herhangi zararları için tazminat,hastane,kan bedeli ve ilaç masraflarını aracı kiraya veren Otobooking işletenlerini firma veya şahıstan talep etmeyeceğimi, hiçbir şekilde dava açmayacağımı, ben ve varislerim adına kabül ederim.

13.Kiracı, araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sonrandan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı ile gerçekleştirecektir.

14.Araç, aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır :

a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı,

b. Herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi,

c. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde,

d. Alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örn:0-30 /50 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında,

e. Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.)

f. Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda,

g. Araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması

h. Aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması,

i. Araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı,

j. Aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması (Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.),

k. Ülke sınırları dışında,

l. Yasal hız sınırları dışında,

15. Kiralama Sözleşmesi kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkılması nedeni ile oluşan hasarların tamir bedelleri, kaza nedeni ile oluşan tüm masraflar ve tazminatlar aracın değişen veya boyanan parçaları iiçin değer kayıpları kiracı tarafından ödenir.

16. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca hasarın %5'i oranında hasar takip bedeli alınır.

17. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın Otobooking ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ve tazminatları ödemeyi kabul eder.

18. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

19. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 12 saat içerisinde ilgili Otobooking ofisine ulaştırmak durumundadır.

21. Kiracı veya yukarıda 11-m maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır.Kasko satın alınmışsa  sözleşmeye eklenir.Araçlarda kaza halinde kasko satın alınmış ise aracın kasko değerinin % 10 luk kısmı müşteriye ait olup geriye kalan kısmı şirket hasar güvencesi altında firma kendisi veya kasko poliçesinden karşılamaktadır.Kaza halinde araç yatar gün sayısını müşteri ödemeyi kabül eder.Kiralayan 3. şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rücu hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;

a. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak.

b. Sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek,

c. Yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek,

d. Herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın Otobooking ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli belgeleri  kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak,

e. Başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermek.

22.Kiracı, kiralayanın kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin hüküm ve şartları kapsamında ve ön sayfayı imzalamak suretiyle öngörülen bedeli ödemesi kaydıyla sigorta edilmiş olacaktır.

23.Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

 24.Araçların kullanımlarında, kilometre sınırı günlük 250km, aylık 3500 km,yıllık 20.000 km kilometre aşımı halinde ise 1km: 2₺ tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır.Günlük,aylık ve yıllık km ek paket ücretleri için Otobooking Rent a CAR ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

25.Günlük km sınırı 1.gün:250km   2-3.gün:220km    4-7.gün:180km   8-14.gün:150km    15-30.gün:120     30+gün:115km

26.Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir.

27.Kiracı kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre araçta kitap yoksa ofisi arayarak talimatlara göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, Otobooking'in bilgisi dâhilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller kiracının borcundan düşülecek ve kalan kiracıya ödenecektir.

28. Aracın arızalanması halinde, kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en yakın Otobooking ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak Otobooking ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

29.Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresinin tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan Kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükarda kiralama sözleşmesinde belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; Kiracı kiralama süresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı Kiralayan'ın "üçbağlar mah.sivas cad.37/b Otobooking MALATYA/BATTALGAZİ" adresine veya Kiralayan'ın kendisine yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi kiralama sözleşmesi koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminat dışıdır.


Whatsapp Telefon